Pilot


Table of contents
Click play to start listening

Dit is de pilotaflevering van Game Hour. In de eerste aflevering gaan we van start met niet alleen interessante topics, maar ook een interview over The House of Indie.